• Třinecké železárny, a.s. – opravy a údržba na prevádzkach
  • Elektráreň hodonín - výmena hadov EKA 3
  • Elektráreň Třebovice – úprava brýdových horákov
  • Doosan Babcock Energy
  • SIK Peitz
  • MGG Service
  • KSC Kraftwerks
  • Slovnaft a.s
  • Hoffmeier Industrieanlagen
  • PMP Montex
  • CZ MONT s.r.o