Pracovali sme na týchto projektoch:

 • Třinecké železárny, a.s. – opravy a údržba na prevádzkach
 • Elektráreň hodonín - výmena hadov EKA 3
 • Elektráreň Třebovice – úprava brýdových horákov
 • Doosan Babcock Energy
 • SIK Peitz
 • MGG Service
 • KSC Kraftwerks
 • Slovnaft a.s
 • Hoffmeier Industrieanlagen
 • PMP Montex
 • CZ MONT s.r.o